- STRONA W BUDOWIE -



*   Ceny ulegają zmianom w zależności od notowań giełdy londyńskiej.

*   Ceny obowiązują w dniu dostawy.

*   Ceny negocjowane dla ilości hurtowych.

*   Ceny detaliczne obowiązują dla ilości:

    - złomy metali kolorowych do 50 kg
    - złom stalowy do 500kg