CENY

puszki stalowe

*   CENY

Obowiązujące są ceny w dniu dostawy i mogą one podlegać zmianom w zależności od cen dyktowanych przez odbiorców złomów i od notowań giełdy londyńskiej.
Wycena specjalistycznych stopów metali następuje po wykonaniu analizy spektrometrowej.

Ceny negocjowane stosowane są dla ilości hurtowych i w zależności od rodzaju złomu jak i miejsca dostawy.

*   CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄ DLA ILOŚCI:

- złomy metali kolorowych do 50 kg
- złom stalowy do 500kg